H
H
O
O
T
T
M
M
I
I
N
N
D
D

CARFIX

Branding & Identity Design Project
About

مشخصات پروژه :

کارفیکس : محصولات نگهداری و مراقبت از خودرو ( دیتیلینگ )
کارفرما : شرکت کارفیکس ( آقای مهدی نوعی )
مشاورخ در حوزه استراتژی برند و بازاریابی
طراحی لوگو و عناصر هویتی
طراحی اوراق سازمانی و هویتی
طراحی بسته بندی و هویت بصری مربوط به بسته بندی محصولات
طراحی عناصر ارتباط با بازار برند
طراحی کاتالوگ محصولات
زمان اجرا : خردادماه 1399

CARFIX Ca Care Products

Client: Carfix Co.( Mr.M,Noie )

Scope of Work:

Brand & Marketing Consulting

Naming Project

Brand Strategy

Logo Design, Stationery Design

Packaging , Labeling

Brochure & Catalogue Design

Stand & Billboard

Poster

توضیحات :
شرکت کارفیکس برای دومحصول جدید تمیز کننده انژکتور و واکس و براق کننده لاستیک خودرو نیازمند طراحی روی بسته بندی با فرمت مخصوص خودش بود که با بررسی بازار موجود و همچنین نمونه های مشابه در بازارهای خارج از کشور در نهایت اتودهای ذیل مورد تایید قرار گرفت و نهایی شد.

هر چـیـز بـا ارزشـی داغـه

Let’s talk about
your project!

ما آماده ایم تا با شما در دنیای هیجان انگیز برندینگ همراه باشیم و هر چیز با ارزشی را با شما داغ کنیم.