H
H
O
O
T
T
M
M
I
I
N
N
D
D

ZOOPHA HYOJET

Product Packaging Design Project
About

مشخصات پروژه :

هیوجت محصولی از گروه دامی زوفا
کارفرما : شرکت زوفا پرنیان پارس ( آقای دکتر جسین اهرابی نیا )
مشاور مدیرعامل در حوزه استراتژی برند و بازاریابی
انتخاب نام تجاری محصول
طراحی لوگو و عناصر هویتی محصول
طراحی بسته بندی و هویت بصری مربوط به بسته بندی محصول
طراحی عناصر ارتباط با بازار برند
طراحی کاتالوگ محصول
زمان اجرا : خرداد 1399

HYOJET

Client: ZOOPHA Parnian Pars ( Dr.H,Ahrabinia )

Scope of Work:

Brand & Marketing Consulting

Naming Project

Brand Identity

Packaging Design

Catalogue Design

توضیحات :
گروه دامی زوفا یکی از تولیدکنندگان نامدار داروهای دامی در کشور می باشد که برای معرفی و ارائه محصول جدید خود از خانواده دارویی هیوسین برای دامهای بزرک بخصوص اسب نیاز به هویت بصری جدید داشت.
نام تجاری هیوسین بسیسار عام و ژنریک بود و پیشنهاد داشتن نامی جدید بر اساس استراتژی های نام گذاری که قبلا برای این مچموعه تعریف کرده بودیم داده شد.
نام هیوجت بر اساس همین استراتژی انتخاب و با توجه به تمایز محصول در بازار سعی شد در طراحی بسته بندی محصول نگاهی متمایز تری را داشته باشیم.

هر چـیـز بـا ارزشـی داغـه

Let’s talk about
your project!

ما آماده ایم تا با شما در دنیای هیجان انگیز برندینگ همراه باشیم و هر چیز با ارزشی را با شما داغ کنیم.