H
H
O
O
T
T
M
M
I
I
N
N
D
D

KENZAX TOOLS

Rebranding Project
About

مشخصات پروژه :

ابزار آلات دستی، برقی، صنعتی، خانگی و باغبانی
کارفرما : ابزار کنزاکس ( آقایان مهندس حسنی و مهندس کشمیری )
مشاوره در حوزه استراتژی برند و بازاریابی
بازطراحی لوگو و عناصر هویتی برند
طراحی اوراق اداری، بسته بندی، تابلوی نمایندگی های فروش
طراحی پرچم، ساک دستی و ابزارهای ارتباط با بازار
تدوین و طراحی برند بوک و راهنمای هویت سازمانی
زمان اجرا : تیرماه 1400

KENZAX Tools Company

Client: Mr.Hassani, Mr Keshmiri

Scope of Work:

Brand & Marketing Consulting

Logo & Brand Identity Redesign

Stationary, Packaging, Sales Agency Board

CI Guide and Brand Book

توضیحات :
نام تجاری کنزاکس و محصولات آن به عنوان یکی از 5 برند مطرح و شناخته شده در بازار ابزارآلات ایران می باشد. با توجه به گسترش حوزه فعالیت وهمچنین توسعه برند ، نیازبه بازسازی جایگاه برند در بازار مربوط شناسایی شد. اولین قدم ارزیابی وضع موجود و شناسایی نقاط ضعف برای رسیدن به جایگاه جدید بود و در همین راستا اولین قدم برای ری برند کردن با طراحی استراتژی جدید و تغییر اساسی در المان ها و عناصر برند آغاز گردید.
کلیه رقبای بازار را بررسی کردیم وکلیه عناصرهویتی برند را بر اساس تمایز و استانداردهای روز باز طراحی کردیم.
در تمام مسیر تجارب بسیارارزشمند صاحبان این مجموعه با عث غنی تر شدن خروجی پروژه شد.

هر چـیـز بـا ارزشـی داغـه

Let’s talk about
your project!

ما آماده ایم تا با شما در دنیای هیجان انگیز برندینگ همراه باشیم و هر چیز با ارزشی را با شما داغ کنیم.